• 19.08.2022 16:25
  • weather 32°
  • Isparta
Burdur Belediyesi'nden Basın Açıklaması

GİRİŞ08.06.2022 17:42 GÜNCELLEME08.06.2022 17:42
142 OKUNMA

Burdur Belediyesi Meclis Üyeleri tarafından İmar Planı değişikliği yapılmasına ilişkin 01/02/2017 tarih 2017/61-1/6 Sayılı onaylanan Belediye Meclis kararının hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile AK Parti Örgütü ve Meclis üyeleri tarafından Isparta İdare Mahkemesine işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Isparta İdare Mahkemesi ile dava konusu yerlere ilişkin bilirkişi raporu ve keşif sırasında edinilen kanaatin mevzuat hükümleri çerçevesinde birlikte değerlendirilmesinden; dava konusu taşınmazın bulunduğu alanda imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin Meclis Kararının kentin ihtiyaçları doğrultusunda yapıldığı ve şehircilik ilkeleri, planlama teknikleri kamu yararı açısından uygun olduğu sonucuna varılmıştır. AK Parti Örgütü ve Meclis üyeleri tarafından açılan davanın reddine karar verilmiştir.

AK Parti Örgütü ve Meclis üyeleri Konya Bölge İdare Mahkemesine istinaf yoluna başvurmuşlardır. Konya Bölge İdare Mahkemesi farklı bilirkişilerle tekrar inceleme yaptırmış, sonrasında Isparta İdare Mahkemesi’nin kararının kaldırılmasına karar verilmiştir.

Isparta İdare Mahkemesi ilk kararında İmar Planı değişikliğini hukuka uygun bulurken Konya Bölge idare Mahkemesi’nin vermiş olduğu ikinci kararında aynı imar planı değişikliği hukuka uygun bulunmamıştır. Aynı konu ile ilgili iki farklı mahkeme kararının bulunması idari davaların göreceli kararlar verdiği kanaati oluşturmaktadır.

Konya Bölge İdare Mahkemesi yolu ile iptal edilen plan değişikliği mahkemenin gerekçeli kararı dikkate alınarak düzeltilerek yeniden imar planı hazırlanmış, Belediye Meclisi’nin 02/10/2019 Tarih ve 2019/137-3/2 Sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin iptal gerekçeleri dikkate alınarak, Konya Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda plan değişikliği yapılmıştır.

Belediye Meclisinin yapmış olduğu son imar planı değişikliğine ilişkin açılmış olan herhangi bir idari dava bulunmamaktadır. Dolayısıyla düzenlenen imar planı değişikliği yürürlükte olup ruhsatlar da buna göre verilmiştir.

Danıştay’ın vermiş olduğu onama kararı Konya Bölge İdare Mahkemesi’nin onanmasına ilişkin olup, mevcut onaylı imar planına ait bir bozma kararı değildir.

AKP örgütü kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklama yaparak algıyı yönetmeye çalışıyor, sanki usulsüz ve yolsuzluk içeren bir uygulamanın iptal edildiği algısını oluşturmaya çalışmaktadır.

Oysa ki; şuanda uygulanan plan Konya İdare Mahkemesinin kanun yönünde uygulanmış ve tamamen yasaldır.

Toplumumuzun bu tip kamuoyunu yanıltıcı açıklamalara itibar etmemesi gerektiğini ve bu tip açıklama yapan siyasetçileri de toplumumuzun vicdanına havale ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla…

 

Bu haber yorumlara kapalıdır!
YORUMLAR